امروز :یکشنبه ۶ /۳/ ۹۷
صفحه اصلی معرفی شغل کاردان فنی نیروگاه های هیدروالکتریک

تبلیغات سایت

معرفی شغل کاردان فنی نیروگاه های هیدروالکتریک

نویسنده : admin 95/7/30

معرفی شغل کاردان فنی نیروگاه های هیدروالکتریک

m0svgmppcexy1ogdegcw.png

تک استخدام: سایت تک استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی شغل کاردان فنی نیروگاه های هیدروالکتریک” خدمت آن دسته از عزیزان علامند به این شغل ارائه نموده است، امید است مورد پسند شما واقع شود.
توجه! کاربران گرامی، مجموعه مباحث آشنایی با رشته های شغلی و تحصیلی در سایت تک استخدام جهت آشنایی کلی با مباحث کلی و پیرامون هر رشته شغلی و یا تحصیلی توسط گروه نویسندگان تک استخدام تهیه، تنظیم و ارسال میگردند. به خاطر داشته باشیم که وظایف شغلی و شرایط احراز و تعاریف مختلف به کار برده شده در این مباحث میتواند به صورت نسبی از سازمانی به سازمان دیگر و از موسسه ای به موسسه دیگر متفاوت باشد.


زیر نظر گرفتن و کنترل فعالیت های مرتبط با تولید برق آبی/هیدروالکتریکی. کاربری تجهیزات نیروگاه ها، مانند توربین ها، پمپ ها، سوپاپ ها، دروازه ها، فن ها، تجهیزات میز کنترل، و بانک های باتری. کنترل تجهیزات در حین عملیات و عملکرد و انجام تنظیمات لازم به منظور حصول اطمینان از عملکرد بهینه آنها. نگهداری از تجهیزات و در صورت لزوم تعمیر آنها.

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...