امروز :سه شنبه ۹ /۳/ ۹۶
صفحه اصلی سوالاتی که لازم ‌است قبل از رفتن به مصاحبه شغلی، به‌ پاسخ‌شان خوب فکرکنید

تبلیغات سایت

سوالاتی که لازم ‌است قبل از رفتن به مصاحبه شغلی، به‌ پاسخ‌شان خوب فکرکنید

نویسنده : admin 95/8/8

سوالاتی که لازم ‌است قبل از رفتن به مصاحبه شغلی، به‌ پاسخ‌شان خوب فکرکنید:

•چه عامل جذابی در شرکت  و شغل موردنظر دیده‌اید؟

•با چه  برنامه‌ها و نرم‌افزارهای  کاربردی که به طورخاص برای این شغل نیاز است، آشنایی دارید؟

•چه مهارت‌ها و توانایی‌های خاصی را با خود به محیط کار جدید خواهید آورد؟ دوست دارید چه مهارت‌های دیگر را در آینده یاد بگیرید؟

•انتظار دارید در 5سال آینده در چه جایگاه شغلی باشید؟

•یک وضعیت چالش‌انگیز کاری که با آن برخورد کرده‌اید را تعریف کنید.

•آیا موفقیت و افتخاری هست که  بتوانید از آن به‌عنوان نقطه‌طلایی دوران کاری خود نام ببرید؟

• تا‌به‌حال چه تجربیات‌ قابل توجهی در انجام کار تیمی  داشته‌اید؟
 

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...