امروز :دوشنبه ۱ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی الفباي استخدام

تبلیغات سایت

الفباي استخدام

نویسنده : admin 95/8/10

الفباي استخدام

تک استخدام  

 اگر مي خواهيد به نتيجه مطلوب دست يابيد، به دنبال راه ميان بر نباشيد، در برابر وسوسه از قلم انداختن مراحل كار مقاوم بوده و مراحل زير را به ترتيب دنبال كنيد.
    آنچه براي يافتن و جذب نيروي كار مناسب و با كفايت، نياز است، انجام دهيد؛

 يك شرح شغل دقيق و كامل تهيه كنيد. در اولين گام مطمئن شويد كه براي هر كدام از موقعيت هاي شغلي مورد نظرتان، شرح و تعريف موثري در اختيار داريد. در تهيه يك شرح شغل، بايد درباره نقشي كه افراد بدان گماشته خواهند شد، مجموعه مهارت هاي مورد نياز ايشان، ويژگي هاي شخصي با اهميت براي انجام موفقيت آميز وظايف و هر تجربه مرتبطي كه يك متقاضي را از ديگر متقاضيان متمايز مي سازد، به دقت و به طور حساب شده فكر شود. شرح شغل پايه و اساس فعاليت را به روشني بيان مي كند، اما با اين حال تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد تعداد بسيار زيادي از شركت هاي كوچك در تهيه و بهنگام سازي شرح شغل ناتوان هستند.
برنامه "مسير ترقي" تدوين كنيد. علاوه بر تهيه شرح شغل، تهيه يك برنامه "مسير ترقي" شغلي براي كارمندان كليدي سازمان كه در موفقيت برنامه كسب و كار شما نقش حياتي دارند، از اهميت خاصي برخوردار است. رهبران تيم، مديران بخش و فروشندگان از جمله اين افراد هستند.
    براي مثال، در نظر بگيريد كه 20 فروشنده در سازمان شما مشغول به كار هستند. در ميان اين گروه، 4 نفر ايشان از عملكرد بسيار بالايي برخوردارند، 12 نفر عملكردي قابل قبول و 4 نفر ديگر عملكردي نسبتاً ضعيف دارند. اگر شما بتوانيد تعداد افراد با عملكرد عالي را از 20 درصد كل فروشندگان به 33 درصد افزايش دهيد، مي توانيد شاهد تاثيري شگرف بر عملكرد سازمان باشيد.
    براي رسيدن به اين هدف، لازم است براي تمام اعضاي اين گروه شرح دهيد كه براي دستيابي به موفقيت، مهارت و ويژگي هاي مشترك در فروشندگان گروه ارشد را شناسايي كرده و آن را سرمشق خود قرار دهند. استفاده از اين اطلاعات به شما نيز در انتخاب دقيق تر فروشندگان يا كارمندان بخش موردنظر كمك مي كند. به ياد داشته باشيد كه يكي از ويژگي هاي كارمند با كفايت، برخورداري از شوق ترقي و دستيابي به درجات شغلي بالاتر است.
    آگهي خود را پيش نويس كنيد، موقعيت شغلي و صلاحيت هاي لازم را شرح دهيد. هرچند برخي كارجويان چنين الزاماتي را ناديده گرفته و بدون ملاحظه، به آگهي شما پاسخ مي دهند، اما درج اين اطلاعات در محدود كردن تعداد متقاضيان فاقد شرايط كمك خواهد كرد.
    در رسانه اي آگهي دهيد كه احتمال ديده شدن آن توسط كارجويان بالقوه، بيشتر باشد. هرچند موسسات و سايت هاي كاريابي اينترنتي محل مناسبي براي درج فرصت هاي شغلي است، اما نشريات تخصصي و روزنامه هاي محلي را نيز نبايد ناديده گرفت. يك سري سوال غربالي، مناسب مصاحبه تلفني، تهيه كنيد. فهرستي از سوالات مناسب كه مي توانيد از طريق تلفن مطرح كنيد، به شما كمك مي كند تا در اولين تماس داوطلبين، متقاضيان مناسب را شناسايي كرده و سايرين را حذف كنيد.
    رزومه هاي دريافتي را بررسي كرده و داوطلبان برتر را شناسايي كنيد. به مجردي كه آگهي خود را منتشر كنيد، دريافت رزومه ها نيز آغاز خواهد شد... حتي گاهي بيش از آنچه كه پيش بيني كرده ايد. در ميان آنها به دنبال تجربيات، تحصيلات و مهارت هاي لازم باشيد، اين موارد شما را در جداسازي سريع رزومه ها و شناسايي داوطلبان برتر كمك مي كند. داوطلبان را از طريق مصاحبه تلفني، مجدد غربال كنيد.
    وقتي تعداد رزومه ها را به تعداد معدودي از داوطلبان بالقوه محدود كرديد، به داوطلبان تلفن كرده و با استفاده از سوالات غربالي تعداد شركت كنندگان را باز هم محدودتر كنيد. استفاده از مجموعه اي منسجم از سوالات در اين مرحله و در مصاحبه حضوري، شما را مطمئن مي سازد كه داوطلبان به صورت يكسان ارزيابي شده اند.
    داوطلبان مناسب را براي ارزيابي نهايي انتخاب كنيد. بر مبناي پاسخ هاي به دست آمده در مصاحبه تلفني، داوطلباني را كه احساس مي كنيد براي گام بعدي اين فرآيند، يعني ارزيابي نهايي، مناسب هستند انتخاب كنيد.
    داوطلبان بالقوه خود را از نظر مهارت و ويژگي ها به وسيله روش هاي اثبات شده، ارزيابي كنيد. هرچند رزومه و مصاحبه تلفني مطالب بسياري را درباره كارجويان در اختيار شما قرار مي دهد، اما براي سنجش دقيق ويژگي هاي رفتاري و سرعت استدلال و ادراك داوطلبان، به ابزار و روش ارزيابي قابل اعتمادي نياز است.
    براي مثال، استفاده از يك روش مناسب، شما را قادر مي سازد تا متوجه شويد كه آيا فرد مورد نظر داراي وجدان كاري است يا فردي است بي اشتياق، درونگراست يا برونگرا، انعطاف پذير است يا غيرقابل انعطاف، پذيراي عقايد تازه است يا فردي است با ذهن بسته، آيا از ثبات عاطفي برخوردار است يا فردي مشوش و متزلزل است.
    برنامه مسير ترقي كه براي هريك از موقعيت هاي شغلي تهيه كرده ايد در تعيين اينكه كدام ويژگي رفتاري براي آن موقعيت مناسب است، شما را كمك مي كند. براي مثال، بايد از يك فروشنده موفق انتظار داشت كه فردي برونگرا باشد. از طرفي، مشكلي پيش نخواهد آمد چنانچه شخصي كه شغلي دفتري به وي سپرده مي شود، فردي درونگرا باشد.
    برنامه مصاحبه داوطلبان را زمانبندي و برگزار كنيد. وقتي داوطلبان را براساس مراحل قبلي انتخاب كرديد، مصاحبه ها را زمانبندي و اجرا كنيد. جهت برخورداري از يك مصاحبه سازمان يافته و مقايسه داوطلبان بر اساس روندي منطقي، مجموعه منسجمي از 10 تا 12 پرسش را مورد استفاده قرار دهيد. داوطلب مناسب را انتخاب كنيد. انتخاب خود را بر اساس انطباق بهترين داوطلب با شرح شغل در نظر گرفته شده انجام دهيد. وضعيت تجربه، كار و تحصيل شخص را مجدد بررسي كنيد تا هر مشكل بالقوه اي كه در آزمون ها و مصاحبه هاي مراحل قبل پنهان مانده است، آشكار شود.
    پيشنهاد خود را به داوطلب ارائه دهيد. اطلاعاتي كه شما در جريان مصاحبه جمع آوري كرده ايد، مي تواند در راستاي پيشنهاد برنامه ها جهت جبران كاستي ها و يافتن نيازهاي آموزشي افراد انتخاب شده، به كار رود. 
    چند پيش نياز ديگر
    پيش از اينكه شما فرآيند استخدام را آغاز كنيد، بايد تدابير مربوط به همسازي و تناسب افراد با ساختار سازمان را مورد توجه قرار دهيد. روش شما براي اطمينان از همسازي آنها با فرهنگ سازمان تان چيست؟ مي توانيد بخشي از پرسش هاي دومين مصاحبه را به رويكردتان در اين موضوع اختصاص دهيد. همچنين مي توانيد از فرد صاحب نظري دعوت كنيد تا شما را در داوري و انتخاب داوطلبان اصلح ياري رساند. هدف اين برنامه ها بايد بر تشخيص توانايي كارجويان در همسويي و مطابقت با فرهنگ سازمان تمركز يابد.
    به علاوه، به برگزاري يك دوره آزمايشي قبل از استخدام فكر كنيد. آيا آگاهي درباره توانايي ها و ضعف هاي كاركنان براي شما ارزشمند نيست، در حالي كه مي توانيد از اين اطلاعات نه فقط به عنوان يك آزمون براي استخدام يا عدم استخدام، بلكه به عنوان يك ابزار تربيتي براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و بهترين رويكرد به منظور حداكثرسازي ثمربخشي ايشان استفاده كنيد. در بيشتر موارد، دوره آزمايشي قبل از استخدام مورد توجه قرار نمي گيرد، در حالي كه مي تواند ابزاري بسيار ارزشمند باشد.
    براي مثال، اگر شما يك كارجو را بيابيد كه با شرح شغلي همسو باشد و همان فردي باشد كه قصد استخدامش را داريد، دوره آزمايشي قبل از استخدام شما را در تعيين نحوه فعاليت با ايشان به گونه اي كه منجر به ثمربخشي بيشتر و به حركت درآوردن آنها در مسير سازمان شما شود، كمك مي كند.
    اگر مي خواهيد در كسب و كارتان بهترين مشتريان را جذب و حفظ كند، استراتژي كلان شما درباره كاركنان بايد مبني بر جذب و حفظ بهترين كارمندان باشد. پيروي از فرآيندي با ساختار مناسب به شما در تطبيق بهترين افراد با مناسب ترين شغل ها در شركتتان ياري مي رساند.

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...