امروز :یکشنبه ۲۸ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی  سه ویژگی شاخص مدیران برتر 

تبلیغات سایت

 سه ویژگی شاخص مدیران برتر 

نویسنده : admin 95/9/18

 سه ویژگی شاخص مدیران برتر 


از ۳۲۰۰۰مدیر در ۱۶صنعت تحقیقاتی کردند نتیجه در مورد این سه قابلیت مشخص کرد چرا مدیران متفاوت هستند:

۱- به کارمندان توجه دارند و در مورد آنها به اندازه کافی اطلاعات دارند تا توجه بیشتری داشته باشند 


۲- شفافیت در حوزه عملکرد دارند،دقیقا می دانند چه میخواهند و هر فرد در مجموعه چه وظایفی دارد.


۳-به میزان کافی اختیار و آزادی عمل می دهند.
 

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...