امروز :سه شنبه ۹ /۳/ ۹۶
صفحه اصلی چه کارفرماهایی به رزومه من دسترسی خواهند داشت؟

تبلیغات سایت

چه کارفرماهایی به رزومه من دسترسی خواهند داشت؟

نویسنده : admin 95/5/23

مشخصات وسوابق كارجويان نزد سایت بازارکار جهاد دانشگاهی امانت است و اين مركز صرفا آنها رادراختياردستگاه ها ، موسسات  وشركت ها و كساني  قرارمي دهد كه ازنظرقانوني فعاليت آنها شناخته شده است و درصورتي كه هرسوءاستفاده اي دراين مورد مشاهده شود بلافاصله ارائه خدمات اشاره شده قطع می‌شود. 

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...