امروز :دوشنبه ۱ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی بخش:قوانین کار و تامین اجتماعی

بخش:قوانین کار و تامین اجتماعی

۴۷ ماده آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری

95/7/30

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

آیین نامه دورکاری (کار در خانه )

95/7/30

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

آئین‌نامه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد

95/7/30

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

قانون کار : فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار

95/7/29

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

قانون کار : فصل سوم - شرایط کار

95/7/29

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

قانون کار : فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

95/7/29

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

قانون کار : فصل اول - متن قانون کار

95/7/29

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

قوانین کار و تامین اجتماعی
مشاهده

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...