امروز :یکشنبه ۲۸ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی بخش:فنون کاریابی

بخش:فنون کاریابی

 نکته مفید برای بالا بردن مهارت های ارتباطی

95/9/18

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

ارزيابي داوطلبـــــان، گام نهایی استخدام

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

 قانون يافتن شغل

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

 نكته های براي جويندگان كار

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

10 روش‌ برای بهبود وضعیت شغلی

95/8/9

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

دو واقعيت ساده و چند توصيه براي زندگي شغلي از بيست تا سي سالگي

95/8/8

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

شیوه نگارش رزومه‌های فني و مهندسی

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

نگاهی به شیوه‌هـای کسب موفقیت در مصاحبه شغلی

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

استخدام پايان راه نيست ، آغاز راه است

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

کارجويان بخوانند

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

پنج گام براي ارزيابي يك فرصت شغلي

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

نگاهی به روش‌هاي یافتن شغل مناسب

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنایی با نحوه یافتن شغل برای فارغ‌التحصیلان

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنايي با شیوه تجزيه وتحليل شغلي

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

برای انجام چه کاری آفریده شده اید؟

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

در راستای اشتغال

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

داشتن مهارت شرط یافتن شغل است

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنایی با برترین اصول کاری که کارفرمایان به‌دنبال آن هستند

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنایی با روش تصمیم‌گیری و شیوه انتخاب شغل

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

با اجتناب از این ده اشتباه مذاکره در مورد حقوق و دستمزد را به سود خود پیش ببرید

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنایی با ده نکته ای که رمز موفقیت در آغاز کاراست

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آشنایی با نحوه تشخیص برترین داوطلبان در مصاحبه‌های استخدامی

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

واقعیت پنهان در باورهای نادرست جستجوی شغل

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون کاریابی
مشاهده

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...