امروز :یکشنبه ۲۸ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی بخش:رزومه نویسی

بخش:رزومه نویسی

همیشه رزومه خود را به روز كنيد

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

اصول  يك رزومه

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

ضرورت داشتن رزومه

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

ده پاسخی كه كارفرمايان از رزومه شما می خواهند

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

روش های نوشتن یک رزومه عالی

95/8/9

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

نحوه یافتن کارفرماها و نوشتن یک تقاضانامه مناسب

95/8/9

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

فاوت‌های عمده CV و رزومه(Resume) در چیست؟

95/8/8

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

رزومه یا سی وی؟

95/8/8

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

نکات مهم در نوشتن رزومه‌

95/8/8

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

مواردی که نباید در تقاضا نامه نوشته شود

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

بیست نکته برای نوشتن رزومه ای ایده آل

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آشنایی با نحوه ارسال تقاضانامه شغلی اینترنتی

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

باویراستاری صحیح رزومه خود را عالی و برجسته نمایید

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آشنایی با نحوه ارائه توانمندی‌ها در رزومه و مصاحبه شغلی

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

باویراستاری صحیح رزومه خود را عالی و برجسته نمایید

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آشنایی با نکته های برتر در نوشتن تقاضانامه شغلی

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

20 نکته سریع برای درخشش هر چه بیشتر رزومه

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

تمرکز بر دستاوردها رزومه را برجسته می سازد

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

تمرکز بر دستاوردها رزومه را برجسته می سازد

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

نکته‌های طلایی برای نوشتن رزومه بهتر

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

معيارها و سبك‌هاي رزومه‌نويسي

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آشنايي با هنر مديريت در روند مصاحبه شغلي

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

شیوه نگارش رزومه‌های فني و مهندسی

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آشنايي با شيوه‌ها و قواعد نگارش رزومه شغلي

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

کارجویان بخوانند پيشنهادهايي برای نوشتن یک رزومه قوی

95/5/23

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

رزومه نویسی
مشاهده

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...