امروز :یکشنبه ۲۸ /۵/ ۹۷
صفحه اصلی بخش:فنون مصاحبه

بخش:فنون مصاحبه

سؤالات مصاحبه شغلی

95/8/16

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

انواع مصاحبه استخدامي 

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

 قواعد موفقيت در مصاحبه استخدامي

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

اشتباهات رايج در مصاحبه

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

اشتباهات متداول در مصاحبه شغلي

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

قواعد مصاحبه

95/8/10

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

 روش های موفقیت در مصاحبه شغلی

95/8/9

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

سوالاتی که لازم ‌است قبل از رفتن به مصاحبه شغلی، به‌ پاسخ‌شان خوب فکرکنید

95/8/8

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

مصاحبه استخدامي،‌ بايد و نبايدها

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

12 نكته براي جويندگان كار

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

13 اشتباه رايج در مصاحبه

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

10 قاعده براي موفقيت در مصاحبه استخدامي

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

چه پرسش‌هايي بايد در هنگام انجام مصاحبه بپرسيم؟

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

چگونه خود را براي مصاحبه آماده كنيم؟

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

آشنايي با فنون كار و كاريابي؛ رايجترين سوالاتي كه در يك مصاحبه شغلي پرسيده مي‏شوند

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

انواع مصاحبه استخدامي و گزينش نيروي انساني

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

نحوه برگزاري مصاحبه استخدام در مشاغل كوچك

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

مروري بر مصاحبه شغلي

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

هفت نكته در صندلي داغ مصاحبه

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

مصاحبه شغلي

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

ده كليد براي رمزگشايي نتيجه مصاحبه

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

کارگاه رزومه‌نویسی نحوه پاسخگویی به سؤالات مصاحبه‌های شغلی

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

آشنایی با پرسش‌هایی که هرگز نباید در مصاحبه شغلی پرسید

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

آشنایی با فنون مصاحبه شغلی

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

چگونه یک مصاحبه کاری را هدایت کنیم؟

95/8/1

برای مشاهده ادامه بر روی مشاهده کلیک کنید[…]

فنون مصاحبه
مشاهده

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...