صفحه اصلی یک شرکت معتبر و فعال در زمینه پروژه های نفت و گازی از بین واجدین شرایط نیروی متخصص جذب مینماید.

تبلیغات سایت

یک شرکت معتبر و فعال در زمینه پروژه های نفت و گازی از بین واجدین شرایط نیروی متخصص جذب مینماید.

نویسنده : FARAPADID 96/7/17

تعداد

سابقه فعالیت

عنوان تخصص مورد نیاز

ردیف

 

3 نفر

 

بالای سه سال

مهندس شیمی / فرآیند

کار شناسی یا کارشناسی ارشد

 

1

 

2 نفر

 

بالای سه سال

مهندسی مکانیک

کارشناسی یا کارشناسی ارشد

 

2

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را  به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند:

ESTEKHDAMSETAK@GMAIL.COM

 

 
  Text Box: تعداد	سابقه فعالیت	عنوان تخصص مورد نیاز	ردیف

3 نفر	
بالای سه سال	مهندس شیمی / فرآیند 
کار شناسی یا کارشناسی ارشد	
1

2 نفر 	
بالای سه سال	مهندسی مکانیک 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد	
2
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را  به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند:
ESTEKHDAMSETAK@GMAIL.COM

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...