صفحه اصلی مهندس تجهیزات ثابت

تبلیغات سایت

مهندس تجهیزات ثابت

نویسنده : PKArvin 96/8/30

.دارد AutoCad و PV Elite، HTRI یک شرکت معبر سازنده تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیازبه همکاری با یک نفر مهندس مکانیک خانم ، آشنا به نرم افزار های

ارسال رزومه به:

resume.PKA@gmail.com

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...