صفحه اصلی کارشناس تجهیزات ثابت

تبلیغات سایت

کارشناس تجهیزات ثابت

نویسنده : PKArvin 96/8/30

یک شرکت تولیدی مهندسی معتبر نیاز به یک نفر همکار خانم مسلط به نرم افزارهای

PVELITE,HTRI,AUTOCAD
دارد. ارسال رزومه به :

Resume.PKA@gmail.com

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...