امروز :یکشنبه ۲۸ /۵/ ۹۷
ژنتيك
پزشکی
٠٩xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
97/2/1
تهران
ژنتيك
پزشکی
٠٩xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
97/2/1
تهران
مهندس الکترونیک مسلط به برق صنعتی اتوماسیون و میکروکنترلر
نقشه برداری
0918xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
97/1/31
آبادان
مهندسی مواد و متالورژی-کنترل کیفی آزمایشگاه احیا اهن اسفنجی
متالوژی مواد
0914xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
97/1/17
تبریز
سرپرست و متخصص عملیات فنی سر چاهی( ولهد) کارشناسی کالا
سایر
0916xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
97/1/16
سایر
کارشناس برق قدرت
برق - ابزار دقیق
0916xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com (نمایش)
97/1/8
بروجرد
مدیریت،تحقیق و توسعه،کارشناس،
مدیریت - کلیه گرایش ها
0990xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/12/27
جنوب کشور
برق قدرت
برق - الکترونیک
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/12/25
شیراز
فعالیت در زمینه ژنتیک
سایر
۰۹xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/12/20
تهران
کارشناس سوئیچ و دیتا-کارشناس فیبر نوری
مخابرات
0914xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/12/8
تهران
مهندس برق- مخابرات
مخابرات
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/11/30
تهران
مهندسی شیمی -کارشناس فرایند - کارشناسی ارشد جداسازی
مهندسی مکانیک و تمامی گرایش
0937xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/11/25
تهران
ژنتیک
سایر
0936xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/11/22
تهران
هر کاری
نقشه برداری
0913xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/11/19
آبادان
مهندس صنایع شیمیایی از دانشکده دولتی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0919xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/11/11
تهران
معماری
معماری
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo. Com(نمایش)
96/11/10
تهران
کاردانی صنایع شیمیایی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/11/8
بوشهر
الکترونیک
برق - الکترونیک
0939xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/11/8
شیراز
مهندسی برق کنترل
برق - ابزار دقیق
0918xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/11/8
ایلام
ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
پزشکی
0938xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/11/7
ارومیه
مهندسی برق
برق - ابزار دقیق
0911xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/11/7
گیلان

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...