امروز :پنجشنبه ۱ /۴/ ۹۶
مهندس عمران
عمران
0910xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/4/1
تهران
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0919xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/31
خراسان رضوی
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/31
فارس
کارشناس دفتر فنی
عمران
0938xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/31
تهران
مهندسی ساخت و تولید_مکانیک
نقشه برداری
0936xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com (نمایش)
96/3/30
آبادان
ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیند
فرآیند
0933xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/30
تهران
دانشجوی رشته ی میکروبیولوژی- کار در بیمارستان قسمت MRI و آزمایشگاه- گذراندن دوره ی آزمایشگاه تشخیص طبی و داشتن مدرک آن- بازاریابی برای شهرداری-مشاور تحصیلی-قسمت اداری دفتر مهندسی
سایر
0910xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/30
تهران
شیمی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0935xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/29
اصفهان
مهندسی عمران
عمران
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/28
قشم
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
نقشه برداری
0918xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/27
بوشهر
ارشد برق - قدرت
برق - الکترونیک
٠٩xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/27
تهران
مهندس مکانیک
مهندسی مکانیک و تمامی گرایش
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/26
شیراز
کارشناس کنترل پروژه، مدیریتa هزینه و امور مالی
مدیریت - کلیه گرایش ها
0933xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/26
فارس
عمران
عمران
0903xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/25
تهران
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0910xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/25
آبادان
برق صنعتی و تاسیسات
تاسیسات
0935xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/25
خوزستان
مهندسی شیمی
نفت و گاز- پتروشیمی
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/25
تهران
برق الکترونیک(انرژی های نو)
برق - الکترونیک
0939xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/24
آذربایجان شرقی
مهندس مکانیک تاسیسات
نقشه برداری
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@Gmail.com(نمایش)
96/3/23
آبادان
امادگی انجام امور دفتری وفروش هستم مدتی در اداره بیمه به صورت بازاریاب بودم ومدتی کارهای دفتری شرکت بتن را انجام دادم
کامپیوتر
0937xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/3/23
تهران
پلیمر
پلیمر
0939xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
96/3/23
تهران

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...