امروز :پنجشنبه ۱۰ /۱/ ۹۶
مسئول کنترل پروژه/HSE
صنایع
0938xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
96/1/2
چند شهر
مهندس عمران 15سال سابقه
عمران
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/29
اهواز
مهندسی نفت
نفت و گاز- پتروشیمی
0918xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/29
سایر
برق و اتوماسیون
برق - ابزار دقیق
۰۹xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/29
تهران
مهندسی برق گرایش راه آهن برقی
نقشه برداری
0936xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/27
آبادان
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
صنایع
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/27
تهران
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مدیریت - کلیه گرایش ها
0937xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/27
تهران
مهندس شیمی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0937xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/26
مازندران
افسر HSEQ
ایمنی-HSE
0921xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com (نمایش)
95/12/26
اهواز
برنامه نویس تحت ویندوز .
برنامه نویسی
۰۹xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/24
مازندران
کنترل پروژه و برنامه ریزی و کنترل نت
صنایع
0901xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/23
جنوب کشور
کارشناس کنترل کیفیت
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0922xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/23
تهران
دفتر فنی_اجرا
عمران
0935xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/22
آذربایجان شرقی
برق کنترل
برق - الکترونیک
0937xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/22
تهران
حسابداري،مديريت فروش،جواهرسازي
حسابداری
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/21
تهران
مهندس برق_ابزاردقیق
برق - ابزار دقیق
0918xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.com(نمایش)
95/12/21
سراسری
مهندس شیمی-مهندس انرژی
مهندسی شیمی و تمامی گرایش
0916xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/20
کرج
سیستم های حفاظتی
برق - ابزار دقیق
۰۹xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/20
آذربایجان غربی
کارشناس عمران
عمران
0917xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/19
فارس
نظارت
معماری
0912xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@gmail.com(نمایش)
95/12/19
تهران
مهندسی عمران گرایش راه دفتر فنی
نقشه برداری
0910xxxxxxx(نمایش)
xxxxxxx@yahoo.co.in(نمایش)
95/12/18
آبادان

آخرین آماده به کارها

ارسال رزومه مشاهده تمامی کارجویان...

آگهی های کارفرمایان

ارسال آگهی کارفرما مشاهده آگهی کارفرمایان...

آخرین مقالات ارسال شده

ارسال مقاله مشاهده تمامی مقالات...