امروز :سه شنبه ۲۹ /۳/ ۹۷
حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی
بازگشت
عنوان تخصص : حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی
استان : آبادان
شهر : تهران
رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
مقطع: دکترا
توضیحات :

بسمه تعالى

 

رزومه علمى تحصیلی ويدا احمدى اردبيلى پور

09121332365

2-22904871

Vidaahmadi100@gmail.com

 

 

سوابق تحصيلى :

كارشناسى: رشته حقوق قضائى (1378-1374) از دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال

كارشناسى ارشد: رشته حقوق بين‌الملل (1391-1388) از دانشگاه پرديس بين المللى كيش دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل ( ورودی 1393 ) دانشگاه آزاد اسلامی

 

مهارتهاى شغلى :

 1. مشاور حقوقى در زمینه امور ادارى
 2. فعاليت درخصوص رويه هاى بين المللى و مطالعه تطبيقى ثبت رسمى شركتهاى بين المللى
 3. محقق و کار حقوقی در زمينه حقوق تجارت بين الملل
 4. مشاور حقوقى و كارشناس امور ادارى در پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
 5. دريافت پروانه وكالت
 6. سوابق كارى در زمينه حقوق مدنى و حقوق قراردادها قريب به 15 سال
 7. مدرس در دانشگاه
 8. مشاور حقوقی مدیرعامل در مؤسسه بین المللی حقوقی آسیا
 9. عضویت در هیأت داوری در مجله پژوهش ملل
 10. عضویت در کانون مطالعات شهروند مسئول ( مرکز حقوق بشر )
 11. مشاور حقوقی ( حقوق داخلی و بین الملل ) و نماینده موسسه بین المللی آوای چیتای کویر ( چیکو ) در ژنو

 

تحصيلات و تجربيات درخصوص امور وكالت :

 1. مطالعات درسى مربوط به دريافت پروانه وكالت در سال 1380
 2. دريافت پروانه كارآموزى وكالت از مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه در سال 1383
 3. دوره كارآموزى بنا به دريافت پروانه وكالت و گذراندن دوره هاى حقوق مدنى ، حقوق كيفرى ، حقوق خانواده و حقوق كودك در زمان كارآموزى در سالهاى 1384 و 1385
 4. دريافت پروانه وكالت پايه 2 از مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه در سال 1385
 5. دريافت پروانه وكالت پايه 1 از مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه در سال 1389

 

تجربيات درخصوص امور تحقيقاتى و مطالعاتى :

 1. بررسى و تحقيق درخصوص مطالعه تطبيقى ثبت رسمى و قانونى شركت هاى بين المللى
 2. مطالعه تحقيقى درخصوص حقوق تجارت بين الملل از سال 1380 لغايت 1383

 

مطالعات و دوره هاى مربوط به سازمان ملل متحد :

 1. مطالعات مقدماتى حقوق بين الملل ، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال در سال 1377
 2. گواهينامه دوره آموزشى كليه بخشها و زيرمجموعه هاى سازمان ملل متحد در سال 1384
 3. گواهينامه دوره آموزشى راهنماى رزومه نويسى در سيستم سازمان ملل متحد در سال 1386

 

مهارتها :

 1. گواهينامه پايان دوره زبان انگليسى با سيستم New American Streamline در سال 1380
 2. گذراندن دوره هاى زبان انگليسى در سيستم                                            American Headway (Advanced & Intermediate)  به صورتGeneral  و TOEFL ، مؤسسه آموزشى فرهنگى آريان پور درسالهاى 1383، 1384، 1388، 1391 و 1392 و 1393
 3. گواهينامه همايش حقوق بين الملل بشردوستانه از منظر اسلام ، جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران ، 11 الى 13 ارديبهشت 1389
 4. گواهينامه دوره هاى مقدماتى ، پيشرفته و كارگاه صدور رأى داورى داخلى و بين المللى در مركز داورى اتاق بازرگانى ايران در سالهاى 1391 و 1392
 5. گواهينامه اصول مذاكره و مديريت قرارداد نويسى مركز توسعه و آموزش فصل سال 1392
 6. گواهينامه مديريت تطبيقى قراردادهاى صنعتى براساس استاندارد فيديك و شرايط عمومى پيمان مؤسسه فرصت در سال 1392
 7. گواهینامه کارگاه آشنائی با انواع قراردادهای تجاری سازی در بنیاد نخبگان استان فارس 1393
 8. گواهینامه کارگاه آموزشی قراردادهای تجاری بین المللی در پژوهشکده حقوق شهر دانش 1393
 9. گواهینامه کارگاه آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای بین المللی در پژوهشکده حقوق شهر دانش 1393
 10. گواهینامه کارگاه تخصصی " امنیت ملی و حقوق بشر از منظر اندیشه اسلامی ، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی 1393
 11. گواهینامه گذراندن دوره چگونگی و نحوه تنظیم قراردادهای نفتی در دانشگاه امیرکبیر 1394
 12. گواهینامه گذراندن دوره مکاتبات بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی 1395
 13. گواهینامه کارگاه آموزشی ضوابط و مقررات سرمایه گذاری خارجی در ایران ( پس از برجام ) در پژوهشکده حقوق شهر دانش 1395
 14. گواهینامه کارگاه پژوهشی - کاربردی شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد در مشارکت با مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد  UNIC)) و فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) در سازمان ملل متحد 1396
 15. گواهینامه کارگاه تخصصی آموزشی "نگارش مقاله علمی" در انجمن ایرانی مطالعات زنان کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1396

 

 

پايان نامه ، گزارشات و مقالات :

 1. اثر اكراه در ازدواج در فرهنگ ايرانيان ، پايان نامه حقوقى ، مقطع كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال ، 1378
 2. اعتياد نسوان ، پايان نامه كيفرى ، مقطع كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال ، 1378
 3. تفاوتهاى مفهومى پرداخت مهريه در حقوق مدنى ايران ، دادگاه خانواده شماره 1 ، 1383
 4. موضوع وكالت درحقوق مدنى ايران ، مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه 1384
 5. موضوع وكالت در دادگاهاى كيفرى ايران ، مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه 1384
 6. وظايف وكيل و مشاور حقوقى ، مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، 1384
 7. مجموعه گزارشات آموزشى دوره كارآموزى دريافت پروانه وكالت ، مركز مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه 1384
 8. بررسى جايگاه حقوقى « شرط تثبيت » در قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى ، پايان نامه مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران ، 1392
 9. اعمال مکتب حقوق طبیعی در دادگاه نورنبرگ ، مقاله در مقطع دکتری ، 1394
 10. تحلیلی بر سیر تحولات قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق ایران ، مقاله در مقطع دکتری ، 1395
 11. جایگاه قراردادهای جدید IPC در سیر تحولات قراردادهای نفتی ایران ، مقاله در مقطع دکتری ، 1395
 12. قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی و ارتباط آن با نقض حقوق افراد در محیط زیست ، مقاله در فصلنامه تخصصی حقوق بشر ، 1395

 

كنفرانس ها و ترجمه ها :

 1. ترجمه و كنفرانس موضوع داورى در واحد درسى حل و فصل اختلافات بين المللى ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران ، 1388
 2. ترجمه و كنفرانس موضوع بررسى حقوقى استفاده از سلاح هاى جديد ، ادوات و روشهاى دفاعى نظامى با توجه به اقدامات اجرائى ماده 36 مكرر پروتكل اول مصوب 1977 ، كميته بين المللى صليب سرخ ، ژنو ، واحد درسى حقوق بشردوستانه ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران ، 1388
 3. ترجمه و كنفرانس موضوع نتايج حقوقى نظريه مشورتى ديوان بين المللى دادگسترى در مورد ساختار ديوار در سرزمين هاى فلستين اشغالى در واحد درسى حقوق بشر ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران 1388
 4. ترجمه و كنفرانس موضوع حمايت اقليت ها براساس حقوق تطبيقى و بين المللى ، واحد درسى حقوق بشر ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران 1388
 5. ترجمه نقش كارشناسان در قضاوت بين المللى ، واحد درسى حقوق بين الملل اقتصادى ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران 1389
 6. ترجمه مصونيت ها ، واحد درسى حقوق بين الملل خصوصى ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه تهران 1389
 7. برگزاری هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجه ، 1394
 8. همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ، دانشگاه علامه طباطبائی ، 1395
موبایل : برای دیدن این قسمت باید ثبت نام کنیدثبت نام
ایمیل : vidaahmadi100@gmail.com
تاریخ ارسال :96/8/26 در ساعت 18: 38
تخصص: حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی

پیام پلیس فتا :
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

پیام تک استخدام :
رسالت تک استخدام فراهم نمودن شرایط معرفی خدمات در جهت رونق کسب و کار ایرانی است. وجود آگهی ها در این سایت نشان از تأیید کامل آنها توسط ما نیست. لطفاً قبل از هر اقدامی خود از صحت و اعتبار آگهی ها مطمئن شوید.